Algemene voorwaarden website auto4jou.nl

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden website

Algemeen

Auto voor Jou (auto4jou) (Kamer van Koophandel 76803562), hierna te noemen A4J, verleent u hierbij toegang tot auto4jou.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door A4J en derden zijn aangeleverd. A4J behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van A4J.

Beperkte aansprakelijkheid

De aangeboden producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van A4J.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij A4J. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van A4J, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Naast deze algemene voorwaarden website is tevens van kracht de algemene voorwaarden van Auto voor Jou.

Versie 1.2 | februari 2020